Furnizor autorizat A.N.C. de formare profesionala

Consultanta privind prevenirea si stingerea incendiilor

O buna gestionare a activitatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor in cadrul societatilor inseamna reducerea riscurilor de incendiu, asigurarea conditiilor pentru salvarea persoanelor, a bunurilor prin interventii operative pentru limitarea si stingerea incendiilor.

SALVAREA BUNURILOR MATERIALE SI UMANE = REDUCEREA COSTURILOR
SALVAREA AFACERII
 
Organizarea acestei activitati este un atribut al managementului societatii, care trebuie sa depuna un efort constant in asigurarea sigurantei persoanelor avute in subordine, pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii acestora.
Pentru ca activitatea privind prevenirea si stingerea incendiilor sa fie cat mai eficienta, managementul societatii trebuie sa cunoasca importanta si rolul acesteia in ansamblul masurilor luate pentru managementul situatiilor de urgenta si sa cunoasca riscurile care se manifesta la nivelul operatorului economic / institutiei.  
Activităţi de prevenire şi protecţie pe care specialistii nostri le pot desfăşura:  
- dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
- instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
- dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
- dispozitie privind organizarea instruirii personalului; dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
- dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
- reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase;
- conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
- dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
- masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
- intocmirea Planului de evacuare a bunurilor si persoanelor;
- intocmirea Planului de organizare a apararii impotriva incendiilor pe loc de munca.

Adresa:

Oras:
Adresa:


Email:

Ploiesti
Bulevardul Independentei nr. 23 bis, etaj 2 hseqcurs@yahoo.com

Newsletter:

* camp obligatoriu
Tel/Fax: 0244.576.619; 0723.692.879; 0734.000.512