CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

În conformitate cu prevederile Legii 307/2006, art. 12, privind apărarea împotriva incendiilor, operatorii economici precum si autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi, potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U..

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:

Autorizaţie: Veti obţine un certificat de absolvire

În urma promovării examenului de absolvire, veti obţine certificatul de absolvire cu valabilitate nelimitată de specializare pentru ocupaţia de Cadru tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor ( COD COR 541902) recunoscut pe plan naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice precum şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Cursul este conceput astfel încât cursantii să dobândeasca cunoştinţe de bază în domeniul PSI, motiv pentru care vor fi abordate urmatoarele teme:

Reduceri pentru someri/studenti!

Autorizatie
Autorizatie