Deschidem in colaborare cu Universitatea din Petrosani, Facultatea de mine, cursul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: Evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca - 240 ore.

Programul de formare se va desfasura fata in fata o saptamana si va continua on-line pana la data examenului (care va fi comunicata de catre lectori in prima zi de curs). Pot participa persoanele care au studii superioare (indiferent de specializare) absolvite cu diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant acreditate si persoanele care detin diploma de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalentă. Programa de curs o vor transmite persoanei care va fi inscrisa la curs impreuna cu celelate informatii de cei de la Universitate.

Structura programului pe discipline:

Fiecare disciplina parcursa se va finaliza cu o verificare

Acte necesare inscrierii la curs :