EVALUARE FACTORI DE RISC

Realizarea studiului de Evaluare a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala , conform prevederilor art. 12, alin. (1) punctul (a), din Legea nr. 319/2006-legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

ART. 12

(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice

Contraventii in cazul nerespectarii art. 12,pct. 1, lit.a.

ART. 39

(1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de angajatorii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a).