COORDONARE SANTIER IN DOMENIUL SSM CONFORM HG. 300/2006

Autorizatie

Coordonarea de santier în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării in conformitate cu cerintele art. 58 din HOTĂRÂREA Nr. 300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile si elaborarea Planului propriu de securitate sanatate in munca